Çalışma Konuları

  • Pedodonti
  • Cerrahi
  • Restoratif Diş Tedavisi
  • Endodonti
  • Protetik Diş Tedavisi
  • Periodontoloji
  • Ortodonti
  • Oral Diagnoz ve Radyoloji