Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve astronomiyi kapsayan bilimler topluluğuna temel bilimler denir. Diğer bilim dallarına 'temel' oluşturdukları için bu adla anılırlar.

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalı açılması konusundaki teklifiniz 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

a)Üniversiteniz bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalının açılması uygun görülmüş,

Temel Bilimler (Diş Hekimliği) Bölümü

Temel Bilimler (Diş Hekimliği) Anabilim Dalı