Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün,  üniversiteleri  bünyesinde  bölüm,  anabilim  dalı ile  program  açılması konusundaki  teklifleri  03.03.2021  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  incelenmiş  ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

a) Diş Hekimliği Fakültesi  bünyesinde aşağıda  belirtilen  bölüm ile anabilim  dallarının açılması  uygun görülmüş,

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Endodonti Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı

Pedodonti Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dosyalar